1. Informații generale

1.1. Proprietarul acestui site www.pikolinos.md (denumit în continuare "Site") este o Societate cu răspundere limitată "Zaveriuha", IDNO 1003600084839, BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., Cod bancar AGRNMD2X, Cod IBAN MD66AG000000002251237183, adresa juridică: MD-2005, Republica Moldova, Chișinău, str A. Hîjdeu 77/1-4 (denumită în continuare "Compania").

1.2. Utilizarea Site-ului este reglementată de legislația RM, de aceste reguli, precum și de alte reguli și reglementări postate pe site. Compania vă recomandă să vă familiarizați cu regulile, precum și cu alte informații postate pe site, înainte de a începe utilizarea secțiunilor și capabilităților site-ului. Utilizatorii care nu sunt de acord cu regulile postate pe site nu trebuie să utilizeze Site-ul.

1.3. Compania are dreptul de a modifica orice reguli postate pe site. Modificările vor fi publicate pe Site, precum și, dacă este necesar, în alte surse și mijloace de informare ale companiei. Procedura de intrare în vigoare a modificărilor menționate mai sus, precum și dispozițiile de tranziție, vor fi indicate suplimentar în regulile pentru care vor fi operate modificările.

1.4. Site-ul poate conține link-uri către site-uri terțe părți pe Internet. Compania nu controlează astfel de site-uri și nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor terță parte.

2. Drepturile intelectuale

2.1. Toate rezultatele activității intelectuale și mijloace de individualizare, postate pe Site, inclusiv desene și modele industriale, mărci de produse și mărci de servicii, denumiri, simboluri comerciale, imagini grafice, elemente de design, operele fotografice și operele obținute în moduri similare de fotografii, operele muzicale cu sau fără text operei audiovizuale se protejează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

2.2. Rezultatele activității intelectuale mijloace de individualizare, postate pe Site, inclusiv desene și modele industriale, mărci de produse și mărci de servicii, denumiri, simboluri comerciale, imagini grafice, elemente de design, operele fotografice și operele obținute în moduri similare de fotografii, operele muzicale cu sau fără text opere audiovizuale prezentate pe acest site sunt folosite de Către terți, în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Utilizarea rezultatelor activității intelectuale plasate pe acest site, fără a primi acordul prealabil scris al titularului de drepturi nu este permisă.

2.3. Compania este proprietarul acestui site și oferă în mod independent conținutul său semnificativ (în continuare în text - "conținut"). Cu excepția cazului în care se prevede altfel de aceste reguli și / sau de legislația Republicii Moldova, conținutul nu poate fi utilizat fără acordul proprietarului site-ului și al altor deținători de drepturi.

3. Date personale

3.1. Pentru a utiliza anumite secțiuni și caracteristici ale site-ului, este posibil să fie necesară furnizarea de date cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului (în continuare prin text - "date personale").

3.2. Compania întreprinde toate măsurile necesare pentru protejarea datelor cu caracter personal, iar prelucrarea acestora se efectuează în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

4. Feedback

4.1. Proprietarul site-ului îndeamnă utilizatorii site-ului să pună întrebări și să-și trimită comentariile cu privire la informațiile postate pe site, la adresele și telefoanele specificate aici .

4.2. Proprietarul site-ului se angajează să examineze orice rapoarte de informații incorecte și inexplicabile postate pe site, inclusiv rapoarte de încălcare a drepturilor terților la rezultatele activității intelectuale.

4.3. Toate problemele legate de activitatea site-ului și utilizarea informațiilor plasate pe acesta sunt reglementate de legislația în vigoare a Republicii Moldova. Orice mesaje și întrebări referitoare la utilizarea Site-ului trebuie trimise proprietarului site-ului prin intermediul formularului de feedback sau pe adresa: MD 2005, Chișinău, str. A. Hîjdeu 77/1-4.