1. TERMENI ȘI DEFINIȚII

Termeni și definiții utilizate în acești termeni (în continuare – Termeni).

1.1. Cumpărător – persoană fizică, efectuează Comenzi de pe site-ul pikolinos.md, fie specificată în calitate de destinatar a Mărfurilor sau care utilizează Produsele achiziționate de pe site-ul pikolinos.md, inclusiv pentru uz personal, de familie, de uz casnic și alte necesități nelegate de activitatea de întreprinzător.

1.2. Vânzătorul mărfii este Societatea cu răspundere limitată "Zaveriuha", IDNO 1003600084839, BC "MOLDOVA-AGROINDBANK" S.A., Cod bancar AGRNMD2X, Cod IBAN MD66AG000000002251237183, adresa  juridică: MD-2005, Republica Moldova, Chișinău, str. A. Hijdeu 77/1-4.

1.3. Serviciul de livrare este structura internă a întreprinderii sau companiile care prestează servicii de livrare a comenzilor către cumpărători.

1.4. Magazin online – site-ul de internet cu adresa de Internet www.pikolinos.md, pe care orice cumparator se poate familiariza cu produsele, descrierea lor și a prețurilor la mărfurile, poate alege un anumit produs, modalitatea de plată și de livrare a mărfii.

1.5. Site-ul este un modul software, care este o colecție de pagini web găzduite pe internet, situat la adresa pikolinos.md.

Prin plasarea comenzii, cumpărătorul confirmă faptul că:

el a făcut cunoștință cu aceste reguli;

aceste reguli sunt clare pentru cumpărător;

el este pe deplin de acord cu Termenii și condițiile prevăzute în aceste reguli și le acceptă.

2. DISPOZIȚII GENERALE

2.1. Acești termeni și Condiții de vânzare a mărfurilor în magazinul Pikolinos Moldova pe site-ul pikolinos.md reglementează relația dintre Vânzător și Cumpărător, precum și determină modul de vînzare-cumpărare de bunuri prin Internet-magazin.

Aceste condiții sunt reglementate, inclusiv:

alegerea bunurilor în magazinul online;

efectuarea comenzii de către cumpărător în magazinul online;

achitarea de către cumpărător a comenzii, întocmită în magazinul online;

executarea comenzii și transferul mărfurilor în proprietatea cumpărătorului, precum și returnarea bunurilor în conformitate cu acești Termeni.

Acești Termeni nu se aplică la vânzarea efectuată prin plasarea unei comenzi pe site pentru achiziționarea ulterioară a mărfurilor în magazinele de vânzare Pikolinos Moldova. Aceste relații se aplică normelor care reglementează vânzarea cu amănuntul și condițiile contractului de vânzare cu amănuntul încheiat cu persoana care a efectuat vânzarea.

2.2. Acești Termeni și Condiții, precum și informația despre produsul prezentat pe site, constituie o ofertă publică în conformitate cu art. 681 Codului Civil al RM.

2.3. Vânzătorul își rezervă dreptul de a modifica acești termeni în mod unilateral, publicându-i în prealabil pe site.

2.4. Cumpărătorul se angajează să monitorizeze în mod regulat modificările aduse condițiilor postate pe site.

2.5. Redacția actuală a condițiilor este plasată la adresa de internet pikolinos.md.

2.6. Vânzătorul și cumpărătorul garantează reciproc că au capacitatea necesară, precum și toate drepturile și autoritatea, precum și îndeplinesc toate condițiile necesare și suficiente pentru încheierea și executarea contractului de vânzare cu amănuntul.

2.7. Acești Termeni au prioritate față de alte documente.

2.8. Cumpărătorul este de acord cu acești termeni prin aplicarea marcajului în grafic "cu Termenii de vânzare sunt de acord " la Checkout, sau la apelarea numărului de telefon corespunzător (la checkout prin telefon), precum și prin aplicarea semnăturii în factură în momentul transferului real al mărfurilor.

2.9. Vânzătorul livrează și transferă, iar cumpărătorul plătește și primește bunurile conform comenzii plasate.

2.10. Comanda este considerată executată la momentul transferului real al mărfurilor care fac parte din comandă, cumpărătorului în baza serviciului de livrare emis de vânzător sau de livrare care efectuează livrarea comenzii, factura la anumite mărfuri sub semnatura cumpărătorului. La executarea comenzii, obligațiile vânzătorului față de cumpărător sunt considerate îndeplinite.

2.11. În cazul semnării facturii de către cumpărător la eliberarea comenzii de către vânzător sau de către serviciul de livrare, fără verificarea comenzii, cumpărătorul nu poate avea pretenții față de vânzătorului în cauză, cu excepția nemulțumirilor legate de prezența unor defecte de fabricație.

2.12. Dreptul de proprietate asupra mărfurilor și riscurile asociate trec de la vânzător la cumpărător în momentul transferului real al mărfurilor. Confirmarea transferului dreptului de proprietate asupra mărfii este semnătura cumpărătorului în factura eliberată de vânzător sau de serviciul de livrare.

3. ÎNREGISTRAREA PE SITE

3.1. Pentru a plasa o comandă, cumpărătorul trebuie să se înregistreze pe site, completând formularul de înregistrare.

3.2. La înregistrarea pe site, cumpărătorul trebuie să precizeze următoarele informații:

numele cumpărătorului;

telefon de contact și e-mail (e-mail);

parolă.

3.3. Vânzătorul nu este responsabil pentru acuratețea și corectitudinea informațiilor furnizate de cumpărător la înregistrare. În cazul neexecutării de către vânzător a obligațiilor, din cauza comunicării de către cumpărător a informațiilor false despre sine, vânzătorul nu este responsabil pentru o astfel de neexecutare a comenzii. Acțiunile repetate de executare a Comenzii se efectuează numai în conformitate cu acordul părților cu atribuirea cheltuielilor suplimentare aferente cumpărătorului.

3.4. Vânzătorul garantează confidențialitatea și protecția informațiilor primite în conformitate cu legislația în vigoare a RM.

3.5. Cumpărătorul se obligă să nu comunice terților datele de conectare și parola indicate la înregistrare. În cazul în care un cumpărător are suspiciuni cu privire la siguranța lui cu numele de utilizator și parola sau posibilitatea utilizării lor neautorizate de către terți, cumpărătorul se obligă să informeze vânzătorul în scris prin formularul de feedback sau la numărul de telefon +373 (22) 232 186.

3.6. Stocarea și utilizarea informațiilor furnizate de utilizator se efectuează în condițiile politicii de confidențialitate. Citiți mai multe despre politica de confidențialitate.

4. PERFECTAREA ȘI TERMENELE DE EXECUTARE A COMENZII

4.1. Comanda cumpărătorului poate fi întocmită în următoarele moduri: acceptată la numărul de telefon +373 (22) 232 186 sau perfectată de cumpărător independent pe site pikolinos.md.

4.2. Înregistrarea independentă a Comenzii se efectuează pe site în secțiunea "efectuarea comenzii".

4.3. După primirea comenzii, vânzătorul poate discuta detaliile comenzii cu cumpărătorul prin telefon.

4.4. După efectuarea comenzii, cumpărătorului i se oferă informații despre starea și cursul executării comenzii. Termenul de executare depinde de disponibilitatea bunurilor comandate în depozitul vânzătorului și de timpul necesar pentru procesarea comenzii.

4.5. În absența bunurilor comandate în depozitul vânzătorului, inclusiv din motive independente de vânzător, vânzătorul informează cumpărătorul prin telefon sau trimite o scrisoare corespunzătoare la adresa de e-mail specificată la înregistrare. Cumpărătorul are dreptul să accepte mărfurile în cantitatea disponibilă de la vânzător sau să anuleze această poziție a produsului din comandă. În cazul nerespectării răspunsului cumpărătorului în termen de 3 (trei) zile calendaristice de la data notificării prin telefon sau la adresa de e-mail, vânzătorul are dreptul să anuleze comanda în întregime prin trimiterea unui e-mail la adresa indicată la înregistrare.

4.6. În cazul anulării bunurilor achitate integral sau parțial, valoarea mărfii anulate se restituie de către vânzător cumpărătorului în contul de verificare din care se efectuează plata.

4.7. Toate termenele de livrare indicate pe site, costul, disponibilitatea în stoc și alte informații referitoare la produs sunt de referință (informații) și nu generează consecințe juridice atât pentru vânzător, cât și pentru cumpărător. Informațiile indicate pe site privind timpul de livrare a mărfurilor și disponibilitatea acestora sunt orientative.

4.8. Vânzătorul are dreptul, în mod unilateral, să limiteze numărul de poziții de mărfuri într-o singură comandă, suma unei comenzi, formularul de plată posibilă a comenzii, precum și numărul de comenzi trimise la o singură adresă către un cumpărător.

4.9. Vânzătorul începe să completeze comanda imediat după primirea comenzii. Cumpărătorul are dreptul de a modifica comanda plasată până la momentul transferului mărfurilor către serviciul de livrare, în timp ce își asumă toate riscurile asociate cu întârzierea executării comenzii sale din cauza modificării denumirii și (sau) cantității bunurilor comandate.

4.10. În cazul în care, după plasarea comenzii de la cumpărător s-au schimbat detaliile care au importanță pentru buna executare de către vânzător a obligațiilor sale, sau cumpărătorul observat o eroare în adresa de livrare indicată sau a altor informații, el este obligat să notifice despre acesta pe vanzator prin telefon +373 (22) 232 186 sau trimițând o scrisoare prin formularul de feedback.

4.11. În cazul în care cumpărătorul are întrebări cu privire la proprietățile și caracteristicile produsului, cumpărătorul trebuie să contacteze vânzătorul la numărul de telefon +373 (22) 232 186 sau să trimită scrisoarea corespunzătoare prin formularul de feedback.

5. LIVRAREA MĂRFURILOR

5.1. Livrarea mărfurilor se efectuează pe teritoriul Chișinăului.

5.2. Vânzătorul va depune toate eforturile pentru a respecta termenii de livrare indicați pe site, cu toate acestea, întârzierile în livrare sunt posibile din cauza unor circumstanțe neprevăzute care nu au avut loc din vina vânzătorului.

5.3. Riscul de distrugere accidentală sau de deteriorare accidentală a mărfurilor trece la cumpărător de la momentul transferării comenzii și aplicarea de către cumpărător a semnăturii în documentele care confirmă primirea comenzii.

5.4. Condițiile de livrare a mărfurilor: Condițiile de livrare

5.5. La livrare, Comanda este înmânată cumpărătorului sau persoanei indicate ca beneficiar al comenzii. În absența cumpărătorului sau a destinatarului specificat la locul de livrare, comanda este înmânată persoanei care a prezentat documentul care confirmă plasarea sau plata comenzii.

5.6. Concomitent cu transmiterea mărfii cumpărătorului se transferă tichetul de garanție și regulile de exploatare și îngrijire a încălțămintei.

5.7. Pentru a evita cazuri de fraudă, precum și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate, în serviciul preplătit comenzii persoana care efectuează livrarea comenzii, are dreptul de a solicita documentul de identitate al beneficiarului și cardul ZVStyle, dacă a fost aplicată o reducere.

5.8. La transmiterea comenzii, cumpărătorul este obligat în prezența reprezentantului serviciului de livrare să inspecteze integritatea ambalajului individual și prezența deteriorării externe pe acesta. Asigurându-vă că ambalajul este în siguranță și în absența unor deteriorări externe, deschideți ambalajul individual și verificați disponibilitatea produsului în el. Asigurându-vă că există un produs comandat și că nu există urme de deteriorări mecanice și de altă natură, verificați articolul și dimensiunea produsului primit cu articolul și dimensiunea aplicată în documentul de însoțire, verificați echipamentul și culoarea produsului. cumpărătorul, asigurându-se că a fost livrat exact produsul pe care la comandat, trebuie să semneze în documentul de însoțire (factura). Faptul de a aplica o semnătură pe documentele de însoțire indică faptul că cumpărătorul a acceptat mărfurile, pretențiile la aspectul și costul bunurilor lipsesc. Semnătura cumpărătorului exclude alte pretenții față de vânzător, cu excepția creanțelor legate de prezența defectelor de producție în elementul comandat.

5.9. Dreptul de proprietate asupra mărfurilor și riscurile asociate trec de la vânzător la cumpărător la momentul transferului mărfurilor, după plata acesteia. Confirmarea transferului dreptului de proprietate asupra mărfii este semnătura cumpărătorului în factura eliberată de vânzător sau de serviciul de livrare.

6. ACHITAREA MĂRFII

6.1. Prețul produsului este indicat alături de numele acestuia de produs în magazinul online.

6.2. Alegerea de către cumpărător a livrarii înseamnă consimțământul cumpărătorului de ai fi livrate bunurile în condițiile serviciului de livrare.

6.3. Prețul mărfurilor este indicat pe site în lei moldovenești.

6.4. Prețul bunurilor din magazinul online poate fi modificat de vânzător în mod unilateral. În același timp, prețul mărfurilor comandate de cumpărător (în cazul în care comanda este confirmată de către vânzător) nu poate fi modificat.

6.5. Dacă nu putem contacta cumpărătorul în termen de 3 (trei) zile calendaristice, această comandă este considerată anulată. În cazul în care comanda a fost plătită, vânzătorul, la cererea cumpărătorului, returnează costul bunurilor către cumpărător în modul în care mărfurile au fost plătite.

6.6. Comenzile efectuate, dar nu plătite în termen de 3 zile, sunt anulate. Până la momentul plății, produsul nu este rezervat, disponibilitatea acestuia la momentul plății nu este garantată.

6.7. Metodele de plată a mărfurilor sunt listate pe site la adresa pikolinos.mdși sunt disponibile la alegere în procesul de checkout de către cumpărător, în funcție de condițiile comenzii.

6.8. Vânzătorul are dreptul să ofere cumpărătorului reduceri la produs și să instaleze un program de bonusuri. Tipurile de reduceri, bonusuri, precum și ordinea și condițiile de calculare a acestora sunt indicate pe site și pot fi modificate de către vânzător în mod unilateral.Aici se leagă de termenii și condițiile de pe cardul de discount - ZV Style

7. RETURNAREA MĂRFII

7.1. Cumpărătorul are dreptul să renunțe la bunurile comandate și / sau plătite de el în magazinul online, în orice moment înainte de a le primi, iar după transferul său – în termen de 14 (paisprezece) zile calendaristice. În același timp, în cazul defectelor de producție sau a neconcordanței bunurilor primite comandate, plata livrării se face din contul întreprinderii. În cazul returnării bunurilor de calitate corespunzătoare achiziționate utilizând opțiunea de expediere, cumpărătorul rambursează costul de expediere.

7.2. Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza în continuare să deservească cumpărătorii care au evitat să plătească costul livrării către reprezentantul serviciului de livrare, în cazul în care livrarea este cu plată.

7.3. Returnarea bunurilor de calitate corespunzătoare este posibilă în cazul în care nu are urme de funcționare și sunt prezente - ambalajul original, aspectul mărfurilor, proprietățile consumatorilor, sigiliile, etichetele din fabrică și documentul care confirmă faptul achiziționării produsului specificat.

În absența unui document, cumpărătorul are dreptul să ofere la alte dovezi obiective pentru a demonstra achiziționarea de bunuri de la acest vânzător.

În cazul în care un cadou a fost atașat la produs, acesta trebuie să fie transferat împreună cu produsul, dar, de asemenea, nu ar trebui să aibă urme de defecte, trebuie să fie păstrat aspectul său comercial, proprietățile consumatorilor, sigiliile și ambalajul original.

7.4. Returnarea bunurilor de calitate corespunzătoare, utilizate, este imposibilă.

7.5. În conformitate cu Hotărîrea Guvernului RM "cu privire la aprobarea regulilor de schimb al mărfurilor nealimentare și termenelor de garanție" Nr. 1465 din 08.12.2003 (Monitorul Oficial Nr. 248-253 din 19.12.2003) nu pot fi returnate produse pentru îngrijirea încălțămintei, articole de igienă personală, ciorapi, inclusiv tălpi interioare.

7.6. Vânzătorul are dreptul să nu accepte pretențiile privind mărfurile returnate de calitate necorespunzătoare în următoarele cazuri:

În cazul depistării deteriorării externe a mărfurilor, neconcordanței articolelor, numerelor de pe produs, ambalajului.

În absența documentelor care confirmă achiziționarea de bunuri și (sau) ambalajul original.

În cazul utilizării necorespunzătoare a produsului.

În cazul în care cumpărătorul a exploatat produsul în sezon, care nu este destinat utilizării acestui model.

În cazul în care mărfurile destinate utilizării pe vreme uscată au fost exploatate în condiții ploioase sau umede.

În cazul în care cumpărătorul nu a instalat prevenirea cauciucului în absența sa inițială, iar informațiile despre necesitatea instalării sale sunt listate pe site.

În cazul în care produsul este uscat folosind aparate sau dispozitive care creează o temperatură mai mare decât cea a camerei, de exemplu, pe o baterie de încălzire a camerei.

În cazul în care mărfurile au fost uscate în condiții adecvate, dar fără a umple produsul cu elemente de formulare (de exemplu, hârtie), ca urmare a faptului că mărfurile și-au pierdut aspectul și forma.

În cazul în care mărfurile au fost deja în reparații care nu au legătură cu defectele de producție.

În cazul primirii de bunuri a deteriorării mecanice externe în perioada de exploatare.

În cazul rupturilor sau deteriorării pieselor de accesorii, cataramelor, lanțurilor, strasurilor și altor elemente cu scop decorativ.

În cazul apariției sau detectării defectelor ascunse care nu afectează funcționarea acestui produs.

În alte cazuri indicate în regulile de exploatare și îngrijire a încălțămintei.

7.7. La returnarea sau schimbarea produsului de calitate corespunzătoare, Cumpărătorul este obligat să respecte următoarele condiții: a) bunurile trebuie să fie curată, fără urme de praf, fără urme de utilizare, fără leziuni, fără a pierde aspectul comercial, în ambalajul original. Ambalajul și hârtia transversală interioară nu trebuie să aibă deteriorări externe și resturi. În cazul nerespectării acestei condiții, vânzătorul are dreptul să refuze schimbul sau returnarea mărfii.

7.8. Procedura de returnare a mărfurilor:

Informații despre ordinea, metodele și termenii de returnare a mărfurilor, precum și modul de obținere a mijloacelor bănești pentru bunurile returnate sunt plasate pe site la adresa Schimb și returnare

7.9. Expedierea mărfii returnate se efectuează din contul cumpărătorului.

7.10. Restituirea numerarului se efectuează numai persoanei indicate în cererea de restituire sau persoanei autorizate să primească mijloace bănești de către procura eliberată de notar.

7.11. În orice caz, atunci când plătiți cu un card bancar (alt mod de plată fără numerar) pe site, restituirea banilor se face în același cont de verificare din care a fost făcută plata.

8. Garanție

8.1. Produsul are o garanție de 30 de zile de la data achiziționării, inclusiv ziua calendaristică a vânzării, cu excepția cazului în care se reflectă altfel în certificatul de garanție sau în alt document de însoțire pe care cumpărătorul îl cunoaște.

8.2. Cumpărătorul este obligat să respecte regulile de exploatare și îngrijire a încălțămintei.

8.4. Perioada de garanție pentru componentele și componentele produsului (decorațiuni, umflături, fermoare și alte elemente decorative și înlocuibile) nu este instalată. Deoarece produsul și componenta produsului au o perioadă de garanție mai mică decât cea a produsului principal, cumpărătorul nu are dreptul să prezinte cerințe legate de deficiențele produsului și a părții componente a produsului, atunci când sunt detectate în timpul perioadei de garanție pentru produsul principal. Mai multe detalii despre garanție.

8.5. Produsele de îngrijire a mărfurilor trebuie aplicate conform destinației lor.

9. RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR

9.1. Vânzătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate cumpărătorului din cauza utilizării necorespunzătoare a bunurilor comandate pe site.

9.2. Vânzătorul nu este responsabil pentru pierderile suportate de cumpărător:

comandă incorectă;

acte ilegale ale terților.

9.3. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea totală sau parțială a obligațiilor sale, dacă această nerespectare a fost cauzată de forță majoră apărute după intrarea în vigoare a regulamentului, în urma evenimentelor excepționale care părțile nu au putut prevedea și preveni măsurile rezonabile.

9.4. În alte cazuri, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor sale, care nu sunt prevăzute la punctul 9.3. aceste reguli, părțile sunt responsabile în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9.5. Vânzătorul are dreptul de a transfera în orice alt mod drepturile și obligațiile care decurg din relația sa cu cumpărătorul, terților.

9.6. Cumpărătorul se obligă să nu utilizeze bunurile comandate în scopuri antreprenoriale.

10. CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA INFORMAȚIILOR

10.1. Prin furnizarea de date la înregistrarea pe site, cumpărătorul este de acord să primească o corespondență de natură publicitară și informațională. Dacă cumpărătorul nu dorește să primească corespondență de la vânzător, trebuie să modifice setările de abonament corespunzătoare.

10.2. În cazul în care cumpărătorul nu dorește ca datele să fie utilizate în conformitate cu P. 10.1 din acești termeni, acesta trebuie să contacteze vânzătorul prin intermediul formularului de feedback de pe site. În acest caz, toate informațiile primite de la cumpărător (inclusiv datele de conectare și parola) sunt eliminate din Baza de cumpărare a vânzătorului.

10.3. Vânzătorul utilizează informațiile:

pentru înregistrarea cumpărătorului pe site;

pentru a-și îndeplini obligațiile față de cumpărător;

pentru evaluarea și analiza site-ului.

10.4. Vânzătorul se angajează să nu divulge informațiile primite de la cumpărător. Nu este considerată o încălcare a furnizării de către vânzător a informațiilor către agenți și terți care acționează în baza contractului cu vânzătorul pentru a-și îndeplini obligațiile față de cumpărător.

10.5. Nu este considerată o încălcare a obligațiilor divulgarea informațiilor în conformitate cu cerințele justificate și aplicabile ale legii.

10.6. Vânzătorul are dreptul să utilizeze tehnologia "cookies" (o tehnologie care permite serverului web să trimită informații de serviciu pe computerul utilizatorului și să o salveze în browser).

10.7. Vânzătorul primește informații despre ID-ul dispozitivului vizitatorului site-ului conectat la rețeaua locală și/sau la rețeaua de Internet (adresa ip). Această informație este utilizată exclusiv în scopuri statistice și nu este utilizată pentru a stabili identitatea vizitatorului.

10.8. Vânzătorul nu este responsabil pentru informațiile furnizate de cumpărător pe site în formă publică.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. Părțile vor lua toate măsurile de soluționare a litigiilor și dezacordurilor care pot apărea în îndeplinirea angajamentelor prin negocieri.

11.2. În cazul în care părțile nu au ajuns la un acord, toate litigiile sunt supuse examinării în conformitate cu procedura prevăzută de legislația Republicii Moldova.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1. La relațiile dintre cumpărător și vânzător se aplică legislația RM.

12.2. Acești termeni sunt plasați pe site-ul comerciantului utilizat pe internet la adresa pikolinos.md sunt o ofertă publică. Lipsa unui exemplar semnat între părți a contractului pe suport de hârtie cu aplicarea semnăturilor părților în cazul efectuării plății efective de către cumpărător nu este un motiv pentru a considera contractul de vânzare-cumpărare nefinisat. Efectuarea plății în conformitate cu comanda făcută este considerată acceptul cumpărătorului.

12.3. Recunoașterea invalidității oricărui element sau subpunct al acestor Termeni nu implică invalidarea celorlalte elemente sau subpuncte.